Groepslessen

Kinervus Kinesist Alken Limburg groepslessen

Groepslessen zorgen voor een gestructureerde en gevarieerde omgeving wat bevorderend is voor motivatie en consistentie voor langdurige gezondheidsvoordelen, met sessies van 60 minuten die het aantal oefeningen, herhalingen en fysieke activiteit verhogen en diverse thema’s aanbieden die aansluiten bij de interesses van een patiënt.

Elke groepsles wordt begeleid door meerdere gespecialiseerde therapeuten die expertise hebben in neurologische revalidatie. Dit zorgt voor gerichte begeleiding en aanpassing van oefeningen op basis van individuele behoeften. Deze lessen bieden een platform voor educatie over de aandoening, behandelingsopties en zelfmanagement strategieën, waardoor patiënten beter geïnformeerd en empowered worden.

Groepslessen bieden een kans voor sociale interactie, waardoor gevoelens van isolatie verminderen die vaak gepaard gaan met neurologische aandoeningen. Het delen van ervaringen met anderen in vergelijkbare situaties kan leiden tot een gevoel van verbondenheid, steun en begrip. 

Ontdek opnieuw het plezier van bewegen! 

Kinervus Kinesist Alken Limburg groepslessen

Aanbod groepslessen voor neurologische patiënten

Aanbod groepslessen voor een algemene patiëntenpopulatie

Praktische informatie

Behandelingen zijn steeds op afspraak. Om een afspraak te maken kan je bij voorkeur even bellen zodat ik de afspraak meteen kan bevestigen. Een contactbericht op de website of e-mail versturen kan ook, maar deze staat pas definitief vast na mijn bevestiging.

Als gedeconventioneerde therapeuten hanteren wij een tarief van €34,00 voor afspraken in de praktijk. Het tarief voor een huisbezoek bedraagt €36,00. Als je recht hebt op een voorkeursregeling is het tarief vastgelegd door de overheid van toepassing.

Je kan best gemakkelijke kledij en sportief schoeisel aandoen tijdens elke therapie. 

Neem dan zeker je identiteitskaart, klevertje van de mutualiteit en je doktersvoorschrift mee.

Indien je beschikt over een medisch dossier of medicatielijst mag je deze zeker meebrengen, zodat ik je dossier zo correct mogelijk kan opstellen.

Indien je je afspraak wenst te annuleren, laat dit dan even tijdig en telefonisch weten.

Wanneer dit niet gebeurt, ben ik genoodzaakt de behandeling aan te rekenen.

Vragen of een afspraak?

Heb je nog vragen over groepslessen of de algemene werking van Kinervus? 

Wil je een afspraak maken?

Dan kan je ons gemakkelijk een contactbericht sturen via het contactformulier. Een mailtje sturen of even bellen kan natuurlijk ook.