Privacybeleid

Wie zijn we?

Onze gegevens
Ondernemingsnaam
Kinervus
Ondernemingsnummer
BE 0782.499.988
Adres
Hoogsimsestraat 27, 3570 Alken
E-mail adres
info@kinervus.be
Telefoonnummer
0496 53 78 59

Welke gegevens verwerken we?

[cookie_declaration]

Wat zijn jouw rechten?

Recht op inzage

Het is ten alle tijden mogelijk om inzicht te krijgen in welke gegevens we van jouw hebben verzameld, waar deze zijn bewaard, voor hoelang we deze bewaren en waarom. Op deze manier kan je steeds een correct beeld verkrijgen van welke gegevens er worden verzameld, en wat hiermee wordt gedaan.

Stuur hiervoor een mail naar info@kinervus.be en we bezorgen je binnen één maand na je aanvraag alle informatie.

Recht op correctie en verwijdering van gegevens

Je kan op elk moment gegevens laten corrigeren of verwijderen. Stuur hiervoor een mail naar info@kinervus.be en we zullen binnen één maand na je aanvraag de corrictie of verwijdering doorvoeren. 

Sommige gegevens mogen we jammer genoeg niet zomaar verwijderen. Hieronder vallen gegevens die vasthangen aan een wettelijke verplichting, zoals boekhouding, of gegevens op basis van een overeenkomst, bijvoorbeeld een pakketje dat nog geleverd moet worden.

Het spreekt voor zich dat gegevens die op een onrechtmatige manier verzameld zouden geweest zijn zo snel mogelijk worden verwijderd. Elke andere aanvrage zal dan ook zonder onredelijke vertraging worden doorgevoerd.

Recht op beperking van en bezwaar tegen gegevensverwerking

Indien je een vraag tot wissen hebt ingediend, we de gegevens op hun juistheid controleren, de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt of de gegevens nodig zijn voor een rechtsvordering kan je een beperking van de verwerking vragen. Stuur hiervoor een mail naar info@kinervus.be en we beperken de beperking binnen één maand na je aanvraag.

Liever niet dat je gegevens door ons verwerkt worden? Stuur dan je bezwaar naar info@kinervus.be zodat we je aanvraag kunnen evalueren, en de verwerking van je gegevens zo snel mogelijk, en ten laatste binnen één maand na je aanvraag, kunnen stopzetten. Ook hier kunnen gegevens met betrekking tot een wettelijke verplichting of op basis van een overeenkomst niet meteen worden verwijderd.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de gegevens die je aan ons hebt bezorgd op een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te ontvangen zodat je de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kan overdragen.

Recht op intrekken van de toestemming

Het is ten alle tijden mogelijk om je toestemming in te trekken. Dit heeft betrekking op alle gegevens die je ons eerder hebt bezorgd. Gegevens die we op basis van wettelijke verplichtingen of op basis van een overeenkomst hebben verkregen of gegevens die we verplicht moeten bijhouden, vallen hier niet onder.

Klachten

Klachten over hoe we je gegevens verwerken moeten gemeld worden bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (https://www.privacycommission.be/nl).