Pediatrische revalidatie

Kinervus Kinesist Alken Limburg pediatrie pediatrische revalidatie

Als pediatrisch kinesitherapeut is het vooral ons doel om kinderen te ondersteunen bij hun ontwikkeling en motorische uitdagingen. Hierbij geloven we sterk in de waarde van een multidisciplinaire aanpak met verschillende professionals in de gezondheidszorg, onderwijs en welzijnswerk.

Kinervus Kinesist Alken Limburg pediatrie pediatrische revalidatie

Pediatrische revalidatie bij Kinervus

Op een creatieve manier trachten we om aangepaste therapieprogramma’s te ontwikkelen die inspelen op de individuele behoeften van elk kind. Wij geloven dat spelen en plezier essentieel zijn in het therapeutisch proces, en zorgen ervoor dat onze sessies interactief en motiverend zijn, zodat kinderen gemotiveerd worden om hun motorische vaardigheden te verbeteren.

Kinderen kunnen bij ons terecht met diverse motorische problemen, waaronder:

  • Voorkeurshouding: helpen van kinderen bij het corrigeren van eenzijdige houdingsvoorkeuren en de bijbehorende problemen.
  • Lateralisatieproblemen: bevorderen van een goede lateralisatie en het verminderen van asymmetrische bewegingspatronen.
  • Psychomotorische problemen: kinderen ondersteunen bij het ontwikkelen van hun motorische vaardigheden, coördinatie en lichaamsbewustzijn.
  • Schrijfproblemen: begeleiding bieden bij het ontwikkelen van een goede schrijfhouding, schrijfmotoriek en fijne motoriek voor een vloeiend handschrift.
  • Neuromotorische problemen: samenwerken met kinderen die aandoeningen hebben zoals cerebrale parese, spina bifida of andere neurologische aandoeningen om hun motorische functie te verbeteren.
  • Algemene vertraagde motoriek: ondersteuning bieden aan kinderen met een algemene motorische ontwikkelingsachterstand om hun motorische vaardigheden te stimuleren.

Praktische informatie

Behandelingen zijn steeds op afspraak. Om een afspraak te maken kan je bij voorkeur even bellen zodat ik de afspraak meteen kan bevestigen. Een contactbericht op de website of e-mail versturen kan ook, maar deze staat pas definitief vast na mijn bevestiging.

Als gedeconventioneerde therapeuten hanteren wij een tarief van €34,00 voor afspraken in de praktijk. Het tarief voor een huisbezoek bedraagt €36,00. Als je recht hebt op een voorkeursregeling is het tarief vastgelegd door de overheid van toepassing.

Je kan best gemakkelijke kledij en sportief schoeisel aandoen tijdens elke therapie. 

Neem dan zeker je identiteitskaart, klevertje van de mutualiteit en je doktersvoorschrift mee.

Indien je beschikt over een medisch dossier of medicatielijst mag je deze zeker meebrengen, zodat ik je dossier zo correct mogelijk kan opstellen.

Indien je je afspraak wenst te annuleren, laat dit dan even tijdig en telefonisch weten.

Wanneer dit niet gebeurt, ben ik genoodzaakt de behandeling aan te rekenen.

Vragen of een afspraak?

Heb je nog vragen over pediatrische revalidatie of de algemene werking van Kinervus? 

Wil je een afspraak maken?

Dan kan je ons gemakkelijk een contactbericht sturen via het contactformulier. Een mailtje sturen of even bellen kan natuurlijk ook.